Dlaczego warto

Instytucja szkoleniowa, która staje się członkiem TGLS Quality Alliance trafia do grona instytucji szkoleniowych które:

  • posiadają prawo posługiwania się znakiem jakości TGLS QA przez cały okres objęty akredytacją;
  • otrzymują dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o zamówienia publiczne oraz projekty unijne;
  • otrzymują wsparcie wizerunkowe dzięki materiałom kolportowanym przez Fundację TGLS;
  • są zapraszane do udziału w projektach unijnych, wymianach międzynarodowych i wspólnych przedsięwzięciach.