Audyt

Audyt

Po pomyślnym rozpatrzeniu formularza akredytacyjnego, koordynator ds. akredytacji uzgadnia z osobą do kontaktu z ramienia firmy termin inspekcji. Audyt odbywa się w terminie 2 – 6 tygodni od daty wniesienia opłaty. W zależności od rozmiaru instytucji inspekcja trwa jeden lub dwa dni. Opłata zawiera wszystkie koszty związane z audytem, również dojazd i ewentualny nocleg audytora. Audyt rozpoczyna się w godzinach porannych i kończy w godzinach popołudniowych i obejmuje między innymi: rozmowy z dyrekcją, pracownikami sekretariatu, trenerami, przegląd dokumentacji, obserwacje zajęć.

Instytucja szkoleniowa oznaczona znakiem TGLS Quality Alliance ma obowiązek umieszczenia tej informacji na głównej stronie www swojej instytucji i obowiązek usunięcia go z niej najpóźniej w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy akredytacja.

Wzór certyfikatu:

02 DO DRUKU.cdr