Znak Jakości TGLS a MSUES

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) został utworzony jako unijny projekt stworzony przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach projektu przyznawany był zainteresowanym instytucjom szkoleniowym, które działały na rynku województwa małopolskiego (obowiązkiem było posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Małopolski). Znak Jakości  przewidziany był dla instytucji szkoleniowych, które chciały realizować program WUP w Krakowie z wykorzystaniem bonów szkoleniowych wydawanych na szkolenia pracowników firm z Małopolski. W ramach audytu prowadzonego przez niezależną firmę audytorską realizowane są:

 • spotkania z kadrą szkoleniową,
 • z dyrekcją,
 • kierownikiem metodycznym,
 • pracownikami administracyjnymi
 • oraz telefonicznie z wybranymi przez audytora klientami

Aby otrzymać znak jakości MSUES instytucja musi spełniać wszystkie standardy i działać zgodnie z nimi (organizować wszystkie swoje szkolenia) przez min. pół roku przed przystąpieniem do audytu.

Dodatkowo w ramach audytu odbywa się obserwacja zajęć oraz zapoznanie z dokumentacją instytucji szkoleniowej. Należy przedstawić audytorowi zarówno dokumentację bezpośrednio związaną z prowadzonymi szkoleniami, takie jak:

 • dziennik,
 • lista obecności,
 • umowa z klientami;

Audytorzy zapoznają się również z:

 • stroną internetową,
 • materiałami reklamowymi oraz
 • dokumentami związanymi z zatrudnianiem i szkoleniem kadry dydaktycznej.

WUP w Krakowie współpracował również przy tworzeniu Bazy Usług Rozwojowych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych znalazł się na zatwierdzonej liście certyfikatów, które potwierdzają jakość szkoleń przez instytucje zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych.

Zachęcamy do rozważenia Znaku Jakości TGLS Quality Alliance, który również został pozytywnie zweryfikowany przez PARP i również znajduje się jak MSUES na liście certyfikatów, które instytucje szkoleniowe muszą posiadać chcąc uzyskać wpis do BUR. Znak Jakości TGLS Quality Alliance przyznawany jest po procesie samooceny oraz audytu w siedzibie instytucji na okres  3 lat. Istotnym aspektem jest fakt, że Znak Jakośći TGLS QA mogą uzyskać instytucje szkoleniowe z całej Polski.