Znak Jakości TGLS Quality Alliance został wpisany na listę certyfikatów respektowanych w RUR

Miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30.07.2015 r. wpisała znak jakości TGLS Quality Alliance na listę certyfikatów/ akredytacji/ standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych, obowiązujących w RUR.

Rejestr Usług Rozwojowych to opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koncepcji Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, który będzie wspierał udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Rejestru Usług Rozwojowych jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób indywidualnych możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.

Informacje ze strony PARP. Dowiedz się więcej o RUR>>