Wytyczne dla instytucji szkoleniowych na okres programowania 2014 – 2020

Zapoznaj się z nowymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury

Zobacz wytyczne