Wydawnictwo Pearson, które jest znanym wydawnictwem w branży językowej stworzyło Znak Jakości Pearson Assured. Znak ten odnosi się głównie do szkoleń językowych ponieważ wszystkie informacje o standardach są dostępne wyłącznie w języku angielskim, co na pewno utrudni zaznajomienie i wdrożenie standardów przez instytucje niejęzykowe.

Pierwszym etapem do uzyskania tego certyfikatu jest kontakt z lokalnymi przedstawicielami, którzy pokierują całym procesem. W trakcie konsultacji można uzyskać wiele przydatnych informacji oraz dobrych praktyk do wdrożenia do instytucji.
Aby właściwie wdrożyć standardy należy zapoznać się z przewodnikiem po standardach Pearson Assured oraz dokumentami związanymi z polityką przyznawania i utrzymania znaku. Poradnik opisuje wszystkie wytyczne, które należy spełnić, aby móc uzyskać znak jakości.

Jakie dziedziny bada audyt?

  • Zarządzanie organizacją (Managing the Organisation)
  • Zarządzanie nauczaniem (Managing Learning)
  • Zarządzanie ocenianiem (Managing Assessment)

Po pozytywnym przejściu kontroli w instytucji znak jakości nadawany jest na 1 rok, ale w trakcie tego okresu Pearson zabezpiecza sobie możliwość ponownego audytu kontrolnego sprawdzającego stosowanie wdrożonych standardów.

Jeżeli główną dziedziną Państwa działalności są szkolenia językowe, to jakość prowadzonych szkoleń, również pod względem uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, możecie Państwo potwierdzić poprzez uzyskanie znaku jakości TGLS Quality Alliance. Znak ten zapewnia wykorzystanie adekwatnych standardów jakości do prowadzonych szkoleń, również językowych oraz nadawany jest na 3 lata.